ATATÜRKÜN NAAŞI ANITKABİRE NAKLEDİLDİ 20 Kasım 1953

 

 ATATÜRKÜN NAAŞI  ANITKABİRE NAKLEDİLDİ  20 Kasım 1953Aziz Atatürk'ün naşı, 10 Kasım Salı günü muvakkat kabrinden alınarak Anıt Kabir'deki ebedi istirahatgahına tevdi edilmiştir. Ankara bu münasebetle müstesna günlerinden birini daha yaşamıştır.
Merasim 9'u 5 geçe, yani 15 yıl önce Ata'nın gözlerini hayata kapadığı anda başlamış ve Atatürk'ün aziz naşı 12 er tarafından katafalktan alınarak top arabasına konmuştur.
Saat 9'u 5 geçe hareket eden muazzam cenaze alayı saat 13'te Anıt Kabir'e vasıl olmuştur. Cumhurreisi Celal Bayar'ın Atatürk'ün memleketimize yaptığı hizmeti ifade eden nutkundan sonra merasime son verilmiştir.
Naşın Anıt Kabir'e naklinden bir gün önce, Atatürk'ün cenazesini muhafaza eden altı santim enliliğindeki kurşun mahfaza kırılmış ve Na'ş meydana çıkarılmıştır. Meclis Reisi, Başvekil, Genelkurmay Başkanı ve daha bazı zevattan müteşekkil resmi heyet bu ameliyeyi de bir zabıtla tespit etmiştir. Rahmetli Atatürk'ün tabutu muvakkat kabirden çıkarıldığı sırada hemşiresi Makbule, Ata'dan da cenazenin artık kurşun mahfazadan çıkarılıp doğrudan doğruya toprağa verilmesi arzusunu izhar etmiştir. Gerekli müşaverelerden sonra, alakadarlar defin şeklinin geleneklerimiz dairesinde icrasını uygun bulmuşlardır.
Kurşun mahfaza söküldükten sonra, Atatürk'ün kefene sarılmış naşının olduğu gibi durduğu görülmüştür. Kefen açılmamış, yalnız yüz kısmı aralanmıştır. Rahmetlinin vefatı anındaki çehresinin aynen muhafaza ettiği müşahede olunduktan sonra kefenin aralanan kısmı yeniden kapanmıştır.
10 Kasım Salı günü ceviz sanduka ile Anıt Kabir'e nakledilen Atatürk, orada, memleketin her köşesinden gelen vatan toprakları arasında tevdi edilmiştir.

 Atatürk Müzesi'nde saygı duruşu yapan öğretmenler

alıntıdır

 

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !